Αυτή την περίοδο δουλεύουμε το ημερολόγιο οπού θα γίνει σαν τα ημερολόγια της airbnb κλπ αλλά μέχρι να τελειώσουμε ακολουθήστε τις οδηγίες μας

o Host από αριστερά στο μενού Rooms Management αν κάνει click στο prices μπορεί να βάλει περιόδους που θα διαλέξει από τα ημερολόγια με διαφορετικές τιμές στο τέλος πατάει add new