Απάντηση :
Σε ένα όνομα το AMA και μετά βάζετε από 50% συν δικαιούχο στις καταχωρήσεις.