ΑρχικήΙδιοκτήτεςΟικονομικάΟριστικοποίηση εσόδων 2019

Οριστικοποίηση εσόδων 2019

Οριστικοποίηση των εισοδημάτων του έτους 2019 και τα ακριβή βήματα, που πρέπει να κάνει ο κάθε διαχειριστής.

Α.Γενικές Παρατηρήσεις.

1.Η διαδικασία οριστικοποίησης είναι υποχρεωτική για τον διαχειριστή(ιδιοκτήτη,υπεκμισθωτή,τρίτο)

2.Η οριστικοποίηση γίνεται από τον διαχειριστή είτε είναι δικαιούχος εισοδήματος κατά 100% είτε όχι(ποσοστό).

3.Οριστικοποίηση γίνεται σε όλα τα ενεργά η μη μητρώα.

4.Μητρώα που έχουν για οποιοδήποτε λόγο διακοπεί(εμφανίζονται ως κόκκινα) πρέπει και αυτά να οριστικοποιηθούν από τη στιγμή που έχουν υποβληθεί σε αυτά δηλώσεις βραχυχρόνιας διαμονής.

5.Δεν οριστικοποιούνται μητρώα α) που έχουν μηδενικό εισόδημα. β)Ο διαχειριστής έχει αποβιώσει και έχουν διακοπεί

6.Όποια μητρώα δεν οριστικοποιηθούν, το εισόδημα που προέρχεται από τις δηλώσεις που έχουν υποβληθεί, θα μεταφερθεί στο Ε2 όπως έχει καταχωρηθεί.

7.Χρονικό περιθώριο για την οριστικοποίηση των εισοδημάτων του περασμένου έτους είναι η 28η Φεβρουαρίου 2020

8.Τροποποιητική δήλωση βραχυχρόνιας διαμονής υποβάλλεται εμπρόθεσμα μέχρι 28/2/2020

9.Τροποποίηση μπορεί να γίνει και μετά την οριστικοποίηση του μητρώου. Σε αυτή όμως την περίπτωση πρέπει να γίνει εκ νέου οριστικοποίηση.

10. Όσες κρατήσεις έχουν άφιξη το 2019 και αναχώρηση μετά και την 1/1/2020 θα πρέπει να υποβληθούν δύο δηλώσεις.α) Μια για το τμήμα από την άφιξη μέχρι και την 1/1/2020 και β)Μία δεύτερη για το υπόλοιπο της κράτησης από 1/1/20 μέχρι την αναχώρηση.Το συνολικό μίσθωμα θα υποβληθεί ανάλογα του αριθμού των διανυκτερεύσεων ανά έτος.

Β. Διαδικασία οριστικοποίησης.

Αφού υποβληθούν όλες οι δηλώσεις που αφορούν κρατήσεις με αναχώρηση έως και 1/1/2020.

1.Εισέρχεστε στην εφαρμογή του μητρώου.

2.Στη συνέχεια μπαίνετε στον πίνακα συνδικαιούχων

3.θέτετε ως φορολογικό έτος αναφοράς το 2019, τα εισοδήματα του οποίου πρόκειται να οριστικοποιήσετε

4.Συμπληρώνετε τους συνδικαιούχους εισοδήματος ,εάν υπάρχουν, με το Αφμ και τα ποσοστά του καθενός.

5.Ελέγχετε εάν τα ποσά εισοδήματος είναι σωστά περασμένα,ώστε να συμφωνούν με το συνολικό εισπραχθέν μίσθωμα.

6.Εάν δεν είναι σωστά περασμένα από την εφαρμογή,πράγμα συνηθισμένο, τότε συμπληρώνετε τα σωστά

7.Πηγαίνετε κάτω δεξιά που γράφει ‘ενέργειες’ και υποβάλλεται οριστικοποίηση.

Πηγή  Leonidas Kalavrytinos

Πάνος
Πάνοςhttps://greekbnb.live
Ένας φτωχός πλην τίμιος Χοσθ
RELATED ARTICLES

Most Popular

You cannot copy content of this page